Susisiekite su mumis
+370-41-504355

Faktinių aplinkybių konstatavimas

Faktinių aplinkybių konstatavimas – tai smulkus antstolio objektyviai matomų faktinių aplinkybių aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole.
Konstatuojamos faktinės aplinkybės papildomai gali būti fiksuojamos vaizdo ar garso įrašymo priemonėmis.
Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, antstolio surašytas įstatymo nustatyta tvarka, laikomas oficialiu rašytiniu įrodymu. Aplinkybės, nurodytos oficialiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis, jeigu jų nepaneigia kiti byloje esantys įrodymai, išskyrus liudytojų parodymus.
Asmuo, norintis, kad būtų konstatuotos faktinės aplinkybės, turi pateikti antstoliui Tomui Ubartui prašymą, kuriame turi nurodyti prašomas konstatuoti faktines aplinkybes bei sumokėti už paslaugą.

Prašymas dėl konstatavimo (.doc)